فرهنگ و ادب - نمایشگاه کتاب
فعالیت غرفه انجمن کلیمیان در نمایشگاه کتاب
تاریخ انتشار : 97/02/21 ساعت 16:47

در برنامه نمایشگاه گردی این بار به سراغ غرفه انجمن کلیمیان رفتیم و گفتگویی با مسئولان حاضر در غرفه انجام دادیم.

نظرات کاربران

ارسال