فرهنگ و ادب - نمایشگاه کتاب
داریوش ارجمند: مگر میشود بدون فرهنگ، هنر بوجود آورد؟!
تاریخ انتشار : 97/02/20 ساعت 16:36

در برنامه نمایشگاه گردی به سراغ داریوش ارجمند رفتیم و گپ و گفتی با وی داشتیم.

نظرات کاربران

ارسال