فرهنگ و ادب - نمایشگاه کتاب
نیما رئیسی: هر کتابی لزوما شنیدنی نیست
تاریخ انتشار : 97/02/20 ساعت 16:33

در برنامه نمایشگاه گردی، گفتگویی داشتیم با نیما رئیسی که مباحث جالبی در رابطه با کتابهای صوتی مطرح کرد.

نظرات کاربران

ارسال