همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
بوطیقا - سواد رسانه ای
تاریخ انتشار : 00/10/26 ساعت 03:30

 

بوطیقا با موضوع نقد سوارد رسانه ای منتشر شد.

برنامه ای درباره نقد پایان نامه های دانشجویی- نقد سواد رسانه ای-نقد فیلم نامه و نقد رمان و داستان، این برنامه از رادیو فرهنگ پخش میشود.

 نظرات کاربران

ارسال