همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
بوطیقا - مجله ادبی
تاریخ انتشار : 00/10/18 ساعت 03:30

بوطیقا با موضوع مجله ادبی منتشر شد.

برنامه ای درباره نقد پایان نامه های دانشجویی- نقد سواد رسانه ای-نقد فیلم نامه و نقد رمان و داستان، این برنامه از رادیو فرهنگ پخش میشود.

 نظرات کاربران

ارسال