همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
القصه - خوانش کتاب مدیر مدرسه به روایت مهرزاد عسگری - فصل ششم
تاریخ انتشار : 00/10/15 ساعت 03:30

این قسمت از این برنامه به خواندن کتاب مدیر مدرسه - فصل ششم اختصاص دارد.

القصه كاری از گروه طنز و سرگرمی با شعار "كتاب را در رادیو ورق بزن" هر روز ساعت ۱۲:۳۰ به مدت ۱۵ دقیقه بر روی آنتن شبكه رادیویی صبا می رود.

 نظرات کاربران

ارسال