همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
دفــــتر زمستان - خوانش متونی از: سعدی - یوســف رحیمی
تاریخ انتشار : 00/10/14 ساعت 03:30

این قسمت از این برنامه به خوانش متونی از: سعدی - یوســف رحیمی اختصاص دارد.

 

دفتر زمستان برنامه ای است که از رادیو صبا پخش میشود و موضوع این برنامه خوانش داستاها، اشعار و متون ادبی است.

 نظرات کاربران

ارسال