همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
غذای روح / داستان کوتاه - 19 تیرماه
تاریخ انتشار : 98/04/19 ساعت 13:21

غذای روح برنامه ای است که از رادیو جوان با موضوع کتابخوانی پخش می شود. این قسمت از برنامه به داستان کوتاه پرداخته شده است.

نظرات کاربران

ارسال