همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
نشست حقوق ترجمه و مسائل مربوط به آن + فایل صوتی
تاریخ انتشار : 97/07/25 ساعت 18:13

نشست حقوق ترجمه و مسائل مربوط به آن برگزار شد.

 به گزارش رویداد فرهنگی، اين نشست با حضور محمدرضا اربابى، رئيس انجمن صنفى مترجمان تهران، اعظم صمدى، رئيس گروه مالكيت معنوي وزارت ارشاد، سيدعباس حسينى نيك، رئيس بازرس اتحاديه ناشران، شيوا مقانلو، نويسنده و مترجم ادبى، مژگان دولت آبادى، مترجم زبان تركى استانبولى، چهارشنبه ٢٥ مهر ماه در سراى اهل قلم موسسه خانه كتاب برگزار شد.

محمدرضا اربابى نشست را با سخنانى از ريشه هاى ترجمه در تاريخ ايران و نقش مهم مترجمان آغاز كرد و اظهار داشت: نبود حقوق ترجمه در ايران باعث بروز مشكلات حقوقى مانند مالكيت فكرى و كپى رايت شده است.

وی گفت: با توجه به اينكه ايران در كنوانسيون برن كه از سال ١٩٨٦ براى حمايت از توليدات و آثار با منشأ فكرى، حضور ندارد؛ لايحه جامعيت مالكيت فكرى از سال ١٣٨٢ در ايران مطرح و پيش نويس آن تقديم مجلس شد اما با وجود رفت و آمدهاى بسيار همچنان تصويب نشده است و اثرات نپذيرفتن اين طرح براى جامعه ادبي و حتى علمى كشور تبعات فراوانى دارد.

در ادمه اعظم صمدى از قانون ١٣٤٨ در حمايت از مولفان و نويسندگان ياد كرد که در حوزه ترجمه نيز ميتوان به آن استناد كرد و افزود: در حال حاضر فقدان قانون در اين زمينه نداريم و بحث اجراى قوانين را بايد از قانون جدا كنيم. در رابطه با قانون حمايت از مولفان نيز پيش نويس از سال ١٣٨٢ تا سال ١٣٩٠ نوشته و تا سال ١٣٩٣ اين لايحه در دولت تاييد و به مجلس ارسال شد.

صمدى معتقد است كه در كنار وزارت ارشاد ذينفعان اين لايحه يعنى نويسندگان و مترجمان نيز ميبايست مطالبه خود را در خصوص تصويب اين قانون از مجلس داشته باشند. اين لايحه در بحث داخلى هست و در مرحله اول آثار در داخل كشور حمايت شود و در مرحله دوم به كنوانسيون برن فكر شود.

شيوا مقانلو درباره مشكلات ترجمه از منظر حرفه اى صحبت کرد و به رعايت كپى رايت توسط برخى ناشران و نويسندگان در كنار وجود مشكلات مالى و واريزهاى بين المللى اشاره کرد.

وی در ادامه به چالش هاى اخلاقي و ادبي بحث كپى رايت اشاره كرد و پيشنهاد داد وزارت ارشاد بر خريد كپى رايت نظارت کند.

مقانلو افزود: رعايت قوانين بين المللى باعث حفظ وجهه ما در جهان ميشود و احترامات جهانى ما حفظ و درهاى تبادل اطلاعات به روى ايرانيان بازخواهد شد. بعلاوه اين قوانين همانطور كه به نفع ترجمه است به نفع تاليف نيز هست و سيستم مالى ادبي كشور را تقويت ميكند و از شلختگى ترجمه جلوگيرى خواهد كرد.

مژگان دولت آبادى سخنرانى خود را با بيان جاى خالى مترجمان بزرگ ديگر در اين نشست آغاز كرد و از تجربيات ٥ ساله ترجمه خود گفت. وی با اشاره به اينكه پل فرهنگى يك احترام متقابل است و بايد قدم هاى اوليه آن برداشته شود تا ناشران خارجى نيز متعهد به ترجمه و پرداخت براى آثار ايرانى شوند گفت: عدم تعهد به اين قانون از بعد اخلاقى در درون كشور نيز تاثير دارد و باعث ايجاد دشمنى در ميان اهالى ادب ميشود.

سيد عباس حسينى نيك سخنرانى خود را با مقايسه قانون مالكيت آفرينش هاى صنعتى كه مبنای آن كنوانسيون پاريس است آغاز کرد و در مورد و قانون مالكيت ادبي برن سخن گفت و افزود: ايران از ابتدا عضو كنوانسيون پاريس بوده اما قانون ادبي از ابتدا در كشور با چالش مواجه بوده است.

وی به بررسي تاريخى روند قانون برن و قانون ١٣٤٨ پرداخت و در ادامه گفت: امروزه وجود تحريم ها براى كشور غيراخلاقى و خطرناك است نه پيوستن به كنوانسيون، چرا كه توسعه هاى علمى نبايد مشمول مسائل سياسي مانند تحريم ها شود.

در ادامه جلسه محمدرضا اربابى به بررسي برخى بندهاى لايحه پرداخت و به آگاهى بخشی و بازنگرى در قراردادهاى ترجمه تاكيد كرد. اربابى گفت: مترجمان نبايد از شكايت و دعواى قانونى بترسند و انجمن صنفى نيز از آن ها حمايت خواهد كرد.

 نظرات کاربران

ارسال