همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
سیم و زر- نقد کتاب مثلث عشق
تاریخ انتشار : 01/06/16 ساعت 01:00

برنامه سیم زر از رادیو فرهنگ پخش میشود.

سیم زر به نقد کتاب می پردازد و این قسمت به نقد کتاب مثلث عشق نوشته محمد صابری اختصاص دارد.

 نظرات کاربران

ارسال