همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
رویای کاغذی- آبنات هل دار
تاریخ انتشار : 01/06/14 ساعت 01:00

رویای کاغذی، برنامه ای است که توسط رادیو فرهنگ تولید می شود.

 

در این برنامه بخشهایی از کتاب خوانده میشود. این قسمت از برنامه به کتابخوانی همراه با موسیقی؛

آبنات هل دار اختصاص دارد.

 نظرات کاربران

ارسال