همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
سیم و زر- نقد کتاب هر روز ساعت هفت و ده دقیقه
تاریخ انتشار : 01/05/29 ساعت 01:00

برنامه سیم زر از رادیو فرهنگ پخش میشود.

سیم زر به نقد کتاب می پردازد و این قسمت به نقد کتاب هر روز ساعت هفت و ده دقیقه اختصاص دارد.

 نظرات کاربران

ارسال