همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
رویای کاغذی - تکاور در فضا
تاریخ انتشار : 01/03/22 ساعت 01:00

رویای کاغذی، برنامه ای است که توسط رادیو فرهنگ تولید می شود. 

در این برنامه بخشهایی از کتاب خوانده میشود. این قسمت از برنامه به خوانش رمان تکاور در فضا اختصاص دارد.

 نظرات کاربران

ارسال