فرهنگ و ادب - معرفی کتاب
کتابــــک - کتاب های سوسمار هنرمند و ماجراهای علی کوچولو
تاریخ انتشار : 01/03/10 ساعت 01:00

کتابک برنامه ای است که به معرفی کتاب های کودک می پردازد.

این برنامه از رادیو فرنگ پخش میشود و هر بار چند کتاب در حوزه کودک رو معرفی میکند.

 نظرات کاربران

ارسال