همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
قند پارسی - 17 اردیبهشت
تاریخ انتشار : 01/02/17 ساعت 01:00

قند پارسی برنامه ای است از اجرای نمایشی حكایت های طنز با بهره گیری از كتب فاخر و ارزشمندی همچون: مثنوی معنوی، بوستان و گلستان، كلیله و دمنه، مرزبان نامه، قابوس نامه و ...

" قند پارسی" برنامه ای است كه با زبان ساده و لحنی شیرین اشعار و متون كهن ادبیات فارسی را روایت می كند. این برنامه با هدف پاسداشت زبان و ادبیات فارسی و روایت داستان هایی پندآموز از متون كهن، هر روز ساعت ۱۳:۳۰ از شبكه رادیویی صبا پخش میشود. اجرای نمایشی حكایت های طنز با بهره گیری از كتب فاخر و ارزشمندی همچون: مثنوی معنوی، بوستان و گلستان، كلیله و دمنه، مرزبان نامه، قابوس نامه و ...

 نظرات کاربران

ارسال