فرهنگ و ادب - معرفی کتاب
کتابک - کتاب های انگشت جادویی و هادی و هدی
تاریخ انتشار : 00/11/20 ساعت 00:00

کتابک برنامه ای است که به معرفی کتاب های کودک می پردازد.

این برنامه از رادیو فرنگ پخش میشود و هر بار چند کتاب در حوزه کودک رو معرفی میکند.

 نظرات کاربران

ارسال