فرهنگ و ادب - معرفی کتاب
کتابک - کتاب های ماجراهای مدرسهو بوی باران و سفرهای گالیور
تاریخ انتشار : 00/11/03 ساعت 03:30

 

کتابک برنامه ای است که به معرفی کتاب های کودک می پردازد.

این برنامه از رادیو فرنگ پخش میشود و هر بار چند کتاب در حوزه کودک رو معرفی میکند.

 نظرات کاربران

ارسال