فرهنگ و ادب - معرفی کتاب
چاپ اول / دختری در قطار
تاریخ انتشار : 98/07/08 ساعت 16:20

 

چاپ اول برنامه ای است که از رادیو فرهنگ پخش میشود . این قسمت از برنامه به معرفیدو رمان پلیسیدختری در قطار پرداخته است.برچسب‌ها :

نظرات کاربران

ارسال