فرهنگ و ادب - معرفی کتاب
با من ورق بزن / ملاقات در فکه
تاریخ انتشار : 98/07/08 ساعت 16:09

با من ورق بزن برنامه است که از رادیو جوان پخش میشود. در هر یک از برنامه ها به معرفی کتاب می پردازد و این قسمت به  کتاب ملاقات در فکه نوشته سعید علامیان پرداخته است.

نظرات کاربران

ارسال