فرهنگ و ادب - معرفی کتاب
یک روز یک کتاب / 101 بازی برای ذهن
تاریخ انتشار : 98/06/27 ساعت 13:14

برنامه یک روز یک کتاب در این قسمت از برنامه به کتاب 101 بازی برای ذهن نوشته الیسون بارتل پرداخته است. این برنامه کاری از رادیو سلامت است.

نظرات کاربران

ارسال