فرهنگ و ادب - معرفی کتاب
هفتانه / دختر کشیش
تاریخ انتشار : 98/06/16 ساعت 15:15

هفتانه، برنامه ای است که از رادیو فرهنگ پخش میشود. در هر یک از برنامه های خود به تحلیل و بررسی رویدادهای ادبی و هنری كشور می پردازد.برچسب‌ها :

نظرات کاربران

ارسال