فهرست برنامه ها

روی خط فرهنگ

 • فرزانگان فرهنگ / هوشنگ ابتهاج
  فرزانگان فرهنگ / هوشنگ ابتهاج فرزانگان فرهنگ، برنامه ای است از رادیو فرهنگ که به معرفی بزرگان فرهنگ و ادب می پردازد. این قسمت از برنامه به شناخت شخصیت ادبی هوشنگ ابتهاج (سایه) اختصاص دارد.
 • چاپ اول / معرفی کتاب شاهین مالت
  چاپ اول / معرفی کتاب شاهین مالت چاپ اول برنامه ای است که از رادیو فرهنگ پخش میشود . این قسمت از برنامه به معرفی کتاب شاهین مالت اثر دشیل همت نویسنده سرشناس ادبیات پلیسی آمریکا پرداخته…
 • طنز/کتاب چیست؟
  طنز/کتاب چیست؟ کتاب چیست، بخشی از برنامه 84 رادیو سینا است که به بصورت طنز به بحث کتاب پرداخته است. رادیو سینا، رادیویی اینترنتی است که خرداد سال 92 توسط دانشجویان دانشگاه…
 • نیش دارو - ابوالقاسم حالت
  نیش دارو - ابوالقاسم حالت نیش دارو برنامه ای است که با نگاهی طنز به ادبیات و هنرهای مختلف در ایران می پردازد. این برنامه توسط رادیو فرهنگ تولید میشود. 
 • غذای روح / داستان کوتاه - 19 تیرماه
  غذای روح / داستان کوتاه - 19 تیرماه غذای روح برنامه ای است که از رادیو جوان با موضوع کتابخوانی پخش می شود. این قسمت از برنامه به داستان کوتاه پرداخته شده است.
آرشیو

فرهنگ و ادب

آرشیو