فرهنگ و هنر - موسیقی
سینا حجازی / سوگوار
تاریخ انتشار : 98/06/12 ساعت 14:08

موزیک سینا حجازی منتشر شد.

موزیک جدید سینا حجازی در یک فایل صوتی 3 دقیقه ای منتشر شد.

تنها نشسته بودم و بی لبخند عمری در انتظار شما بودم

یه لحظه خوابم رفت و جا ماندم من نیز همقطار شما بودم

بعد هزار پرسش و با تحقیق حک کرده اید بر بدنم با تیغ

آنقدر ساده ام که نفهمیدم من نقشه ی فرار شما بودم

یک عمر زیر چکمه تان مردم صورت به سمت سیلی تان بردم

پنداشتین احمقم اما نه در فکر اقتدار شما بودم

در روز های حمله ی تنهای تنها علیه فاجعه جنگیدم

امروز اگر حریم شما آنست من سیم خاردار شما بودم

در من هزار قاصدک تنها در حسرت نسیم شما مردم

از من گذشته اید ملالی نیست از منی که در کنار شما بودم

این زندگی به مرگ شباهت داشت پیراهن سیاه به تن کردم

هم سوگوار عمر خودم بودم هم اینکه سوگوار شما بودم

من دلشکسته ترک وطن کردم خونین و خسته ترک وطن کردم

سهمی از این شکار ندارم چون من خود شکار شما بودم

من دلشکسته ترک وطن کردم خونین و خسته ترک وطن کردم

سهمی از این شکار ندارم چون من خود شکار شما بودمبرچسب‌ها :

نظرات کاربران

ارسال