همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
رویای کاغذی / سفرنامه برزیل
تاریخ انتشار : 98/04/26 ساعت 14:06

رویای کاغذی، برنامه ای است که توسط رادیو فرهنگ تولید می شود. در این برنامه بخشهایی از کتاب خوانده میشود. این قسمت از برنامه به سفرنامه خوانی برزیل اختصاص دارد.

نظرات کاربران

ارسال