همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
فرزانگان فرهنگ / هوشنگ ابتهاج
تاریخ انتشار : 98/04/25 ساعت 19:23

فرزانگان فرهنگ، برنامه ای است از رادیو فرهنگ که به معرفی بزرگان فرهنگ و ادب می پردازد. این قسمت از برنامه به شناخت شخصیت ادبی هوشنگ ابتهاج (سایه) اختصاص دارد.

نظرات کاربران

ارسال