همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
نویسنده شو / احمد ابوالفتحی - سر کتابم بی کلاه ماند!
تاریخ انتشار : 97/06/26 ساعت 09:09

نویسنده شو برنامه ای است که توسط پایگاه تحلیلی خبری رویداد فرهنگی تولید میشود و هر هفته به گفتگو با یکی از نویسندگان می پردازد.

رویداد فرهنگی - در این قسمت از برنامه نویسنده شو به سراغ احمد ابوالفتحی رفتیم، نویسنده ای که با کتاب پل ها در سال 93 پا به عرصه نویسندگی گذاشت.نظرات کاربران

ارسال