همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
دفتر زمستان - خوانش متونی از: همسایه دیوار به دیوار
تاریخ انتشار : 00/10/22 ساعت 03:30

این قسمت از این برنامه به خوانش متونی از: همسایه دیوار به دیوار اختصاص دارد.

 

دفتر زمستان برنامه ای است که از رادیو صبا پخش میشود و موضوع این برنامه خوانش داستاها، اشعار و متون ادبی است.

 نظرات کاربران

ارسال