گزیده خبرها :

نمایشگاه

اختتامیه نمایشگاه کتاب سی و یکم برگزار شد نمایشگاه کتاب

اختتامیه نمایشگاه کتاب سی و یکم برگزار شد

توسط 24 ارديبهشت 1397

نمایشگاه کتاب سی و یکم هم به پایان رسید. سعی کردیم امسال با برنامه های…

لحظه به لحظه با نمایشگاه کتاب

با وجود نشر ایرانی، واسه چی نشر خارجی؟!!

توسط 24 ارديبهشت 1397

در آخرین برنامه نمایشگاه گردی، به سراغ سوژه ناشران خارجی رفتیم و از مراجعه کنندگان…

زیباکلام پیگیر تولد اسرائیل

توسط 22 ارديبهشت 1397

در برنامه نمایشگاه گردی، به سراغ صادق زیبا کلام رفتیم و در مورد آثاری که…