کنکور تفرقه می اندازد!!! مطلب ویژه

در برنامه نمایشگاه گردی این بار به سراغ کنکوری ها رفتیم و پرسیدیم که نظرشون در رابطه با کنکور چیه. جوابای جالبی گرفتیم

این مورد را ارزیابی کنید

نظر دادن