بازی، هیجان، کتاب در فرهنگسرای کتابِ نمایشگاه مطلب ویژه

در برنامه چرا نمایشگاه به سراغ سالن فرهنگسرای کتاب رفتیم، این سالن علاوه بر پرداختن به موضوع کتاب، بازی و هیجان هم برای کودکان و نوجوانان فراهم کرده است.

این مورد را ارزیابی کنید

نظر دادن