شب بخارا ؛ شب سرو کاشمر

شب بخارا در کاشمر برگزار می‌شود.

به گزارش رویداد فرهنگی، قرار است پنجشنبه سی ام فروردین ماه، شب بخارا با عنوان«شب سرو کاشمر» به همّت باغ حکمت ترشیز و با همکاری دانشگاه پیام نور این شهر در کاشمر برگزار گردد.

نشانی: کاشمر- دانشگاه پیام نور سالن پروفسور شمس شریعت تربقان

روی خط فرهنگ