نشست نقد داستان «لیتیوم کربنات» در قم برگزار می‌شود

کتاب «لیتیوم کربنات» نوشته بهاره ارشدریاحی، توسط مهدی کفاش و ابراهیم اکبری دیزگاه، جمعه 24 دی‌ماه در سرای ناشران نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش رویداد فرهنگی، درنشستی به همکاری خانه کتاب، مجتمع ناشران و داستان جمعه، 24 دی‌ماه ساعت 15:30 کتاب «لیتیوم کربنات» نقد می‌شود.

نشانی: قم، بلوار معلم، مجتمع ناشران، طبقه سوم، سرای ناشران.

روی خط فرهنگ