نشست نقد و بررسی کتاب« فرهنگ ادبیات فارسی معاصر»

نشست نقد و بررسی کتاب«فرهنگ ادبیات فارسی معاصر» برگزار می‌شود.

به گزارش رویداد فرهنگی، نشست نقد و بررسی کتاب «فرهنگ ادبیات فارسی معاصر» با حضور مولف کتاب محمد شریفی و منتقدان بلقیس سلیمانی و محمد رضا موحدی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سه شنبه 22 اسفند 1396 ساعت 10 تا 12 برگزار می‌شود.

نشانی:تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر صادق آیینه‌وند (٦٤ غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن ادب

روی خط فرهنگ