نمایشنامه خوانی«خودکشی»

نمایشنامه خوانی «خودکشی» به روی صحنه می‌رود.

به گزارش رویداد فرهنگی، نمایشنامه خوانی «خودکشی» روز چهارشنبه 23 اسفند ماه 1396 از ساعت 19:00 اجرا می‌شود.

نشانی:تهران - خیابان نوفل‌لوشاتو - تقاطع خیابان رازی - پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه

برای خرید بلیت اینجا کلیک کنید

روی خط فرهنگ