تئاتر«پسرهای پشت نقاب»

تائاتر « پسرهای پشت نقاب» اجرا می‌شود.

به گزارش رویداد فرهنگی، تئاتر« پسرهای پشت نقاب» از پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ تا پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ از ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۰۰در پردیس تئاتر شهرزاد برگزار می‌شود.

نشانی: تهران - خیابان نوفل‌لوشاتو - تقاطع خیابان رازی - پردیس تئاتر شهرزاد

 

روی خط فرهنگ