تئاتر « نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی »

نمایشنامه « نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی » به روی صحنه می‌رود.

به گزارش رویداد فرهنگی، نمایشنامه « نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی » از شنبه 12 اسقند تا شنبه 26 اسفند 1396 ساعت 18:00 تا 18:50 در پردیس تئاتر شهرزاد اجرا می‌شود.

نشانی: تهران، خیابان نوفل لوشاتو، تقاطع خیابان رازی، پردیس تئاتر شهرزاد، سالن یک

برای خرید بلیت اینجا کلیک کنید

روی خط فرهنگ