نمایشگاه عکس«گواه»

نمایشگاه عکس گروهی «گواه» برگزار می‌شود.

به گزارش رویداد فرهنگی، نمایشگاه عکس گروهی« گواه » که به چگونگی جهان از دریچه نگاه کودکان کار می‌پردازد از روز  شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ تا چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ در ساعات کاری 8:00 الی 16:00 برگزار می‌شود.

نشانی: تهران - شهرک قدس، فاز 1 خیابان ایران زمین شمالی - فرهنگسرای ابن سینا

نمایشگاه رایگان می‌باشد

روی خط فرهنگ