رونمایی از کتاب «یکی از ما دو نفر»

مراسم رونمایی از کتاب « یکی از ما دو نفر » برگزار می‌شود.

به گزارش رویداد فرهنگی، مراسم رونمایی از کتاب « یکی از ما دو نفر » دو شنبه 27 فروردین 1397 ساعت 17:00 تا 20:00 در فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی برگزار می‌شود.

نشانی: تهران - خیابان پاسداران - خیابان شهید گل نبی - خیابان شهید ناطق نوری - میدان قبا - فرهنگ‌سرای رسانه و شبکه‌های اجتماعی

روی خط فرهنگ