کارگاه«آیینه»

کارگاه تصویرگری«آیینه» برگزار می‌شود.

به گزارش رویداد فرهنگی، کارگاه تصویرگری«آیینه» روز سه شنبه 22 اسفند ساعت 10:00 تا 16:00 در گالری تابستان خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

نشانی: تهران خیابان طالقانی خیابان موسوی خانه هنرمندان ایران

روی خط فرهنگ