نشست «جادو یا تابوی هدایت» از نشست‌های صد سال ادبیات ایران

سلسله نشست های صد سال ادبیات ایران برگزار می‌‌شود.

به گزارش رویداد فرهنگی، سلسله نشست های صد سال ادبیات ایران باعنوان «جادو یا تابوی هدایت» با حضور حسین پاینده و محمود حسینی زاد نویسنده و منتقد ادبی در روز پنجشنبه 26 بهمن 1396 ساعت 16:30 در خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن خیام برگزار می‌شود.

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، خیابان استاد نجات اللهی، نبش ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن خیام

روی خط فرهنگ