تئاتر «جایی میان خوکها»

تئاتر «جایی میان خوکها» برگزار می‌شود.

به گزارش رویداد فرهنگی، تئاتر« جایی میان خوکها» از پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ تا پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ از ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۱۰ در تالار مولوی برگزار می‌شود.

نشانی: تهران - خیابان انقلاب - ابتدای خیابان شانزده آذر - شماره شانزده - جنب کلینیک دانشگاه تهران - سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران - تئاتر مولوی

برای خرید بلیت کلیک کنید

روی خط فرهنگ