نقد و بررسی کتاب «پای اعترافات زائری»

 نقد و بررسی کتاب «پای اعترافات زائری» انجام می‌شود.

به گزارش رویداد فرهنگی، نقد و برسی کتاب «پای اعترافات زائری » یکشنبه 2 اردیبهشت 1397 ساعت 17:00 در حوزه هنری خانه کتاب انقلاب اصفهان برکزار می‌شود.

نشانی: اصفهان - خیابان استانداری - گذر سعدی - حوزه هنری - سالن سعدی - خانه کتاب انقلاب اسلامی اصفهان

روی خط فرهنگ