سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
نمایشگاه کتاب استان گلستان

نمایشگاه کتاب استان گلستان

نمایشگاه کتاب استان گلستان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی این استان برگزار می‌شود. 

به گزارش رویداد فرهنگی، نمایشگاه کتاب استان گلستان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی این استان از 25 مهرماه 1396 تا 30 مهر 1396 برگزار می‌شود. 

نشانی:…

روی خط فرهنگ