پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶
نقد و بررسی کتاب «رسیدن به دور»

نقد و بررسی کتاب «رسیدن به دور»

فانوس ادب البرز برنامه نقد و بررسی کتاب «رسیدن به دور» را برگزار می کند.

به گزارش رویداد فرهنگی، فانوس ادب البرز  برنامه نقد و بررسی کتاب «رسیدن به دور» نوشته قباد حیدر را با حضور ابراهیم مهدیزاده و ملک ابراهیم امیری روز پنجشبه 30 شهریور 1396 از…

شهریور۱۳۹۶

ش
ی
د
س
چ
پ
ج
 
 
 
 
۱
۲
۳

۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰

۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
event
۱۷

۱۸
۱۹
event
۲۰
event
۲۱
event
۲۲
event
۲۳
event
۲۴
event

۲۵
event
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
event
۳۱
 
 
 
 
 
 
 

روی خط فرهنگ