چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵
همایش ملی تسامح و مدارا در فرهنگ ایران و اسلام

همایش ملی تسامح و مدارا در فرهنگ ایران و اسلام

از تمامی محققین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال چکیده و مقالات کامل حداکثر تا۲۰ آذر با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند.همایش ملی تسامح و مدارا در فرهنگ .ایران و اسلام در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ توسط گروه تاریخ دانشگاه آزاد…