چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
پیرسوک نگاهی به آثار و زندگی غلامحسین ساعدی را برگزار می‌کند

پیرسوک نگاهی به آثار و زندگی غلامحسین ساعدی را برگزار می‌کند

نگاهی به آثار و زندگی غلامحسین ساعدی را چهار‌شنبه 29 دی‌ماه،  ساعت 18:30 برگزار می‌کند.

به گزارش رویداد فرهنگی، این نشست با حضور کیوان نریمانی در برررسی ترس و لرز «ناتورالیسم اهل هوا»؛ محمد کشاورز در بررسی «شب بارانی باغ»  (خاطره یک دیدار)؛  عباس…