شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
برگزاری دومین دوسالانه همایش بین المللی خواندن در دانشگاه کردستان

برگزاری دومین دوسالانه همایش بین المللی خواندن در دانشگاه کردستان

دومین دوسالانه همایش بین المللی خواندن ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶  در دانشگاه کردستان، سنندج برگزار می شود.

دومین دوسالانه همایش بین المللی خواندن  با شعار «تجارب زیسته، مدلهای نظری، الگوهای عملی» که در روزهای ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ماه…