سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
نمایش کمدی«گزیده»

نمایش کمدی«گزیده»

نمایش استند آپ کمدی «گزیده» برگزار می‌شود.

به گزارش رویداد فرهنگی، نمایش استندآپ کمدی «گزیده» روز سه شنبه 29 اسفند1396 ساعت 20:00 تا 21:00 در سالن پردیس شهرزاد برگزار می‌شود.

نشانی: تهران - خیابان نوفل‌لوشاتو - تقاطع خیابان رازی - پردیس تئاتر…

جمعه ۰۳ فروردین ۱۳۹۷
نمایشنامه «خواستگاری»

نمایشنامه «خواستگاری»

نمایشنامه«خواستگاری» به روی صحنه می‌رود.

به گزارش رویداد فرهنگی، نمایشنامه «خواستگاری» از روز جمعه 3 فروردین 1397 تا پنجشنبه 30 فروردین 1397 از ساعت 18:00 تا 19:40 در پردیس شهرزاد اجرا می‌شود.

نشانی:تهران - خیابان نوفل‌لوشاتو - تقاطع خیابان رازی…

سه شنبه ۰۷ فروردین ۱۳۹۷
نمایشنامه «دپوتات»

نمایشنامه «دپوتات»

نمایشنامه«دپوتات» به اجرا در خواهد آمد.

به گزارش رویداد فرهنگی، نمایشنامه «دپوتات» از روز سه شنبه 7 فروردین1397 تا پنجشنبه 30 فروردین 1397 از ساعت 21:30 تا 22:45 هرشب در پردیس شهرزاد بزگزار می‌شود.

نشانی:تهران - خیابان نوفل‌لوشاتو - تقاطع خیابان…

روی خط فرهنگ