چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
تئاتر « مرثیه ای برای یک دختر »

تئاتر « مرثیه ای برای یک دختر »

نمایشنامه «مرثیه ای برای یک دختر» به اجرادرمی‌آید.

به گزارش رویداد فرهنگی، نمایش « مرثیه ای برای یک دختر» از چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷ تا سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ 
از ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۰۰در تماشاخانه پالیز سالن 2 به روی صحنه می‌رود.

نشانی: تهران - خیابان…

روی خط فرهنگ