دوشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
تئاتر «جایی میان خوکها»

تئاتر «جایی میان خوکها»

تئاتر «جایی میان خوکها» برگزار می‌شود.

به گزارش رویداد فرهنگی، تئاتر« جایی میان خوکها» از پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ تا پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ از ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۱۰ در تالار مولوی برگزار می‌شود.

نشانی: تهران - خیابان انقلاب - ابتدای خیابان شانزده آذر…

دوشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
نمایش «مرد شده»

نمایش «مرد شده»

تئاتر «مردشده » اجرا می‌شود.

به گزارش رویداد فرهنگی، تئاتر « مرد شده» از پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ تا جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ از ۲۱:۰۰ تا ۲۲:۲۰ در تالار مولوی به نمایش در می‌آید.

نشانی: تهران - خیابان انقلاب - ابتدای خیابان شانزده آذر - شماره شانزده…

اردیبهشت۱۳۹۷

ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷

۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴

۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱

۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸

۲۹
۳۰
۳۱
 
 
 
 

روی خط فرهنگ